Číslo účtu    218 998 096/0300


Výše příspěvků:

  • výdělečně činní členové s nárokem na Zpravodaj 400,- Kč
  • výdělečně činní členové bez nároku na Zpravodaj 100,- Kč
  • členové - důchodci a členky na mateřské dovolené s nárokem na Zpravodaj 250,- Kč
  • Členské poplatky na rok 2023 posílejte prosím s variabilním symbolem 2023 a do poznámky dejte své příjmení


Členské příspěvky lze hradit převodem na výše uvedený účet - do poznámky pro příjemce uveďte své jméno, nebo platbou v hotovosti na členské schůzi. Pro bližší informace ohledně plateb můžete kontaktovat paní Janu Foltovou - hospodářku MSK ATK - viz rubrika "Kontakty".